Vitajte na stránke TJ SLÁVIA Ekonóm
Futbalový oddiel - Turistický oddiel

 

Adresa:

Slávia Ekonóm

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

 
Funkcionári TJ

Prof. Ing. Peter Baláž PhD., prezident

Ing. Zuzana Dubajová CSc., ekonóm

Ing. Vladimír Hrachovina, tajomník

E-mail: ummsmuc@savba.sk, vlado@euba.sk
Bankové spojenie:11471385/0900