Funkcionári  


Ing. Peter Prívracký, prezident FO
Ing. Peter Múčka, CSc., tajomník FO, ISSF manažér

SENIORI:

Ing. Igor Šiška, tréner,
Peter Farkaš, vedúci družstva,

Web: http://slavia.euba.sk/slavia_fo/seniori.htm

 

DORAST (aktuálne neúčinkuje v súťažiach):

Miroslav Szabó, tréner

Ing.Ladislav Klučka, realizačný pracovník

ŽIACI (aktuálne neúčinkujú v súťažiach):

Ing. Marian Dubaj, tréner
Ing. Ladislav Klučka, technický vedúci a asistent trénera
Ing. Vladimír Hrachovina, vedúci družstva