Ekonom_LOGO

Telovýchovná jednota

Slávia Ekonóm Bratislava  

Ekonom_LOGO


Futbalový oddiel - Turistický oddiel

 

 

Stanovy TJ

 

História TJ

 

 

2 % dane pre TJ Slávia Ekonóm v roku 2022 (za rok 2021)

 

 

TJ Slávia Ekonóm je občianske združenie, ktoré funguje takmer 50 rokov ako aktívna podpora športu a telesnej kultúry pre všetky vekové kategórie v Areáli Ekonomickej univerzity na Pasienkoch (Trnavská cesta) na území mestskej časti Bratislava–Nové mesto. Činnosť je realizovaná prevažne z vlastných prostriedkov s výraznou podporou Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave. TJ umožňuje športovanie v súťažiach riadených športovými zväzmi (futbal) ako aj realizáciu na neformálnej báze.

TJ Slávia Ekonóm Bratislava je členom Slovenského futbalového zväzu a Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Činnosť TJ Slávia Ekonóm sa riadi vlastnými vnútornými predpismi.

 

TJ Slávia Ekonóm ďakuje za podporu:

·                         EU v Bratislave, ktorá na základe Štatútu EU v Bratislave realizuje finančnú a organizačnú podporu športových záujmových činností študentov  a osobitne podporuje medzi inými aj našu TJ (Článok 30, Štatút EU v Bratislave).

·                         Slovenskej asociácii univerzitného športu za dotácie na nákup športových potrieb.

·                         Mestskej časti Bratislava–Nové mesto za poskytnutie finančnej podpory na športovú činnosť v roku 2022.

 

 

Podporovatelia:

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Mestská časť Bratislava – Nové mesto

Slovenská asociácia univerzitného športu

LOGO_EUBA

SAUS_LOGO

 

 

Adresa TJ:

TJ Slávia Ekonóm Bratislava

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

 

Právna forma

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

 

IČO: 3181 2881

 

Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0000 1147 1385

 

Adresa (korešpondenčná):

Peter Múčka

Vranovská 51

85101 Bratislava-Petržalka

 

Funkcionári TJ

Ing. Peter Múčka, CSc. - predseda

Ing. Jozef Urban – ekonóm

 

Tel.: 02 3240 1019

E-mail: peter.mucka@savba.sk