História TJ Slávia Ekonóm

 

Keď v roku 1940 bola založená Vysoká obchodná škola (VOŠ, neskôr SVŠO, VŠHV, VŠE,EU), bola zavedená povinná telesná výchova aj na vysokých školách s cvičeniami zameranými na brannú prípravenosť vysokoškolskej mládeže. Po roku 1942 tieto cvičenia organizovala HG. V roku 1946 bol utvorený Ústav pre telesnú výchovu na vysokých školách a v roku 1952 bolo založených 10 katedier telesnej výchovy na slovenských vysokých školách. Zakladateľskú generáciu učiteľov na KTV EU tvorili najmä Phdr. Július Chovan - basketbal, Cyril Gajer - lyžovanie, Ladislav Čepčiansky - vodáctvo, Stanislav Schenko - futbal a František Zemanovič –volejbal, futbal, hokej. Súbežne s povinnou telesnou výchovou sa vyvíjala aj záujmová športová činnosť. Vytvárali sa stále silnejšie skupiny športovcov, ktorí sa presadzovali vo vysokoškolských a v majstrovských súťažiach a hnutiach. V tomto období sa dobrovoľná telovýchovná činnosť začína organizovať do vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia. Začiatky boli skromné, podoprené materiálnou, personálnou a morálnou pomocou KTV. Funkcie predsedov zastávali zväčša zamestnanci EU a vedúci KTV býval podpresedom.

V roku 1956 prišli úspechy.  Kajakár L. Čepčiansky sa umiestnil na 6. mieste na Olympiáde v Melbourne (a podobne aj o štyri roky na Olympiáde v Ríme).  Bolo vytvorené súťažné družstvo najlepších hokejistov-vysokoškolákov ktorého trénerom bol doc. PhDr. Ján Starší. Taktiež turistický a horolezecký oddiel Slávie sa vyznačoval intenzívnou činnosťou, niektorí z horolezcov boli účastníkmi výprav do Himalájí. Basketbalisti sa stávajú vážnymi súpermi najlepších družstiev. Úspešnou činnosťou sa prezentoval šachový oddiel, ktorý viedol prof. Ing. Július Pázman.

V roku 1964 sa TJ Slávia reorganizuje a pokračuje pod názvom TJ Slávia Ekonóm. Jej činnosť sa naďalej rozrastá. K spomínaným oddielom pribúdajú tenisový ....., karate...., futbalový s rozsiahlymi členskými základňami.