o nás

 

O klube

 

Sme voľné združenie záujemcov o turistiku, náročnejšiu i pohodovú.

 

Klub navrhuje turistické akcie, členovia majú možnosť si z navrhnutých vybrať a prihlásiť sa ako záujemcovia. Urobia sa len tie akcie, o ktoré je záujem, teda je to aj forma hlasovania pre akcie.

Navrhujú sa aj predbežné termíny, ale konkrétny termín, miesto, ubytovanie si dohodnú prihlásení záujemcovia.

Organizácia viacdenných akcií s potrebou ubytovania je individuálna, pri niektorých si chatári žiadajú dopredu zaplatiť ubytovanie, niektoré sa dajú zaplatiť na mieste.

 

Klub bude vyvíjať aktivity v týchto smeroch:

 

Sekcia pešej turistiky

 

·         vysokohorská turistika

·         Malokarpatská (nízkohorská/pohodová) turistika

·         pešie vychádzky v okolí Bratislavy

 

Sekcia cykloturistiky

Sekcia bežkoturistická

Sekcia študentská

 

Nejde o ostro oddelené aktivity, len informáciu pre orientáciu o plánovaných aktivitách pre záujemcov. V praxi sa jednotlivé sekcie budú prelínať, ich aktivity nebudú tak ostro ohraničené. Napr. aj do Vysokých Tatier sa môžu prihlásiť aj vychádzkoví turisti, ktorí si budú robiť menšie, nenáročné túry. Pri väčšom počte účastníkov sa bude celá skupina členiť na menšie operatívnejšie sa rozhodujúce a konajúce skupinky so spoločným záujmom.

 

Vedenie klubu:

Nataša Rašmanová,Milan Antal,

 

Členovia turistického klubu:

členská základňa

 

Kontakt: